Μετά το φύλλο 42 μας λείπουν όλα τα φύλλα, μεχρι και το 53.
Έχουμε τα φύλλα 54 του 1984, 55 του 1985, 56-57 και 58 του 1989

Ισχύει η παράκληση.
Αν υπάρχει κάποιο από τα φύλλα που μας λείπουν, σας παρακαλούμε να μας το δώσετε και αφού το χρησιμοποιήσουμε, θα σας το επιστρέψουμε, όπως ακριβώς το παραλάβαμε.