Οι γάμοι του χωριού

Ευχαριστώ πολύ τον εφημέριο του χωριού μας, Πατέρα Αλέξανδρο, που μου εμπιστεύτηκε το βιβλίο, στο οποίο έχουν καταγραφεί οι γάμοι που έγιναν στο χωριό μας από το 1914 μέχρι και το 1941. Μπόρεσα έτσι, με την βοήθεια και των γενεαλογικών δένδρων, να κάνω την αντιγραφή και τις απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις.