ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Το video έχει διάρκεια 1 ώρα και 34 λεπτά.
Δεν είναι ψυχαγωγικό. Περιέχει πολλά Φ.Ε.Κ. και πολλές αποφάσεις. Θέλει αυξημένη προσοχή και μεγάλη υπομονή.
Αν τα διαθέτετε, προχωρήστε…